Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumenci mają czternastodniowy okres wypłaty.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (tz-gesundheit GmbH & Co. KG, Yburgstr.116, 76534 Baden-Baden, t.zimpfer@tz-gesundheit.de, Niemcy, telefon: 0049 7223 800 68 42) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), które mają zostać zwrócone niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą normalnie zostać odesłane pocztą, jest to 50,00 euro. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów. Pościel i koce można zwrócić tylko w oryginalnym opakowaniu i nieużywane.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

- tz-gesundheit GmbH & Co. KG, Yburgstr.116, 76534 Baden-Baden, t.zimpfer@tz-gesundheit.de, Niemcy

- Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

- Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

- Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

- data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Instrukcja unieważnienia stworzona we współpracy z prawnikiem Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Nasz przykładowy formularz rezygnacji w formacie PDF: POBIERZ
{* wycofanie_form_link_start *} Nasz przykładowy formularz wypłaty do wypełnienia online: FORMULARZ ONLINE

Do otwarcia oferowanych do pobrania plików PDF potrzebny jest dodatkowy program, np. Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać z Internetu. Aktualną wersję programu Adobe Reader można znaleźć tutaj.