Prywatność i ochrona danych

Polityka prywatności

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:
tz-gesundheit GmbH&Co. KG
Yburgstr. 116
76534 Baden-Baden

Email: service@tz-gesundheit.de

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o przetwarzaniu danych.
1. dane dostępu i hosting

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje dostęp. Te dane dostępu są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania witryny i poprawy naszych usług. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty, nad którymi przeważają nasze interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.
1.1 Hosting

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile nie wyjaśniono inaczej w niniejszej polityce prywatności, wszystkie dane dostępu, a także wszystkie dane zebrane w formularzach udostępnionych w tym celu na tej stronie są przetwarzane na ich serwerach. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw naszych relacji z nimi, prosimy o kontakt z nimi w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.
1.2 Sieć dostarczania treści

W celu skrócenia czasu ładowania, w przypadku niektórych ofert korzystamy z tak zwanej sieci dostarczania treści ("CDN"). Dzięki tej usłudze treści, np. duże pliki multimedialne, są dostarczane za pośrednictwem regionalnych serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. W związku z tym dane dostępu są przetwarzane na serwerach dostawców usług. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach przetwarzania zamówień.
Nasi usługodawcy znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.
Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych dostawców usług i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.
2 Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i kontaktowania się z nami
2.1 Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

W celu przetwarzania umowy (w tym zapytań i przetwarzania wszelkich istniejących roszczeń gwarancyjnych i roszczeń dotyczących wykonania, a także wszelkich ustawowych obowiązków aktualizacji) zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO, zbieramy dane osobowe, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam je w ramach zamówienia. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach bezwzględnie potrzebujemy danych do przetworzenia umowy i nie możemy wysłać zamówienia bez ich podania. O tym, jakie dane są gromadzone, można dowiedzieć się z odpowiednich formularzy wejściowych.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkownika, w szczególności przekazywania ich naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po zakończeniu przetwarzania umowy dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.
2.2 Konto klienta

W zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, decydując się na otwarcie konta klienta, będziemy wykorzystywać jego dane w celu otwarcia konta klienta, a także w celu przechowywania jego danych do dalszych przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności lub za pomocą funkcji przewidzianej do tego celu na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta dane zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.
2.3 Kontakt z nami

W kontekście komunikacji z klientami gromadzimy dane osobowe w celu przetwarzania zapytań zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam te dane podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach bezwzględnie potrzebujemy danych do przetworzenia kontaktu. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach. Po pełnym przetworzeniu zapytania dane zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.
 Narzędzie czatu na żywo Userlike

W celu komunikacji z klientami korzystamy z narzędzia czatu na żywo Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy ("Userlike"). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i ulepszonej komunikacji z klientami, które przeważają nad naszymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO. Userlike działa w naszym imieniu.
3. przetwarzanie danych w celu przetwarzania przesyłek

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Twoje dane dostawcy usług spedycyjnych, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.
 Przekazywanie danych dostawcom usług wysyłkowych w celu powiadomienia o wysyłce

Jeśli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu, przekażemy jego adres e-mail wybranemu dostawcy usług przewozowych na podstawie tej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, aby dostawca usług przewozowych mógł skontaktować się z użytkownikiem przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub koordynacji dostawy.
Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub bezpośrednio do dostawcy usług wysyłkowych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu zgody usuniemy dane przekazane w tym celu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza dozwolony prawem i o którym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Niemcy
4. przetwarzanie danych w celu realizacji płatności

Podczas przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.
4.1 Przetwarzanie danych na potrzeby przetwarzania transakcji

W zależności od wybranej metody płatności, przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach przetwarzania zamówień, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych partnerów przetwarzających płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.
4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności

W stosownych przypadkach przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasze podmioty przetwarzające w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności (np. fakturowanie, przetwarzanie zakwestionowanych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami lub skutecznego zarządzania płatnościami, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów.
4.3 Weryfikacja tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze zakupu na konto za pośrednictwem PayPal i Ratepay

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności zakup na konto (oferowaną przez Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (zwaną dalej Ratepay) i PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (zwaną dalej PayPal)), prosimy o wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO, abyśmy mogli przekazać dane niezbędne do przetworzenia płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej do Ratepay. W Niemczech agencje kredytowe wymienione w oświadczeniu o ochronie danych Ratepay mogą być wykorzystywane do sprawdzania tożsamości i zdolności kredytowej. Ratepay wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności w celu podjęcia ważnej decyzji o ustanowieniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres wskazany w niniejszej polityce prywatności. Może to spowodować, że nie będziemy już w stanie oferować określonych opcji płatności. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w PayPal można znaleźć tutaj.
4.4 Płatność ratalna

Wybierając metodę płatności "sprzedaż ratalna" i udzielając wymaganej w tym celu zgody na ochronę danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO. a DSGVO, dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres IP, płeć) wraz z danymi wymaganymi do przetwarzania transakcji (artykuł, kwota faktury, terminy płatności, łączna kwota, numer faktury, podatki, waluta, data zamówienia i godzina zamówienia) są przekazywane do naszego partnera Ratepay GmbH, BNP Paribas Ndl, Frankfurt / Main, Niemcy w celu przetworzenia tej metody płatności.
W celu sprawdzenia tożsamości lub zdolności kredytowej klienta nasz partner przeprowadza zapytania i uzyskuje informacje z publicznie dostępnych baz danych i agencji kredytowych. Dostawcy, od których informacje i, w stosownych przypadkach, informacje o zdolności kredytowej są uzyskiwane na podstawie procedur matematyczno-statystycznych, a także dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkownika po ich przesłaniu do naszego partnera Ratepay GmbH, można znaleźć w jego oświadczeniu o ochronie danych, które można znaleźć tutaj: https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/.
Informacje otrzymane na temat statystycznego prawdopodobieństwa opóźnienia płatności są wykorzystywane przez naszego partnera Ratepay GmbH do podjęcia ważnej decyzji o ustanowieniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z naszym partnerem Ratepay GmbH w celu wyjaśnienia swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji. Zgoda na przekazywanie danych udzielona w procesie zamówienia może zostać odwołana w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny, ze skutkiem na przyszłość.
5. reklama przez e-mail
 Newsletter e-mail z rejestracją, śledzenie newslettera za osobną zgodą

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane do tego celu lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i może zostać dokonana poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktu lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

Jeśli użytkownik udzielił nam również zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO na analizę naszego newslettera, będziemy również analizować jego interakcję z naszym newsletterem poprzez pomiar, przechowywanie i ocenę współczynników otwarcia i klikalności w celu zaprojektowania przyszłych kampanii newsletterowych ("śledzenie newslettera").

Na potrzeby tej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają technologie jednopikselowe (np. tzw. sygnały nawigacyjne, piksele śledzące), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. Na potrzeby oceny łączymy w szczególności następujące "dane newslettera"

    strona, z której strona została zażądana (tzw. URL odsyłający),
    datę i godzinę żądania
    opis typu używanej przeglądarki internetowej,
    adres IP komputera żądającego,
    adres e-mail,
    data i godzina rejestracji i potwierdzenia

oraz technologie jednopikselowe z adresem e-mail lub adresem IP użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w newsletterze mogą również zawierać ten identyfikator.

Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i może być dokonana poprzez wysłanie wiadomości do opisanej opcji kontaktu lub poprzez link podany w tym celu w biuletynie.

Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie subskrybował biuletyn.
6 Pliki cookie i inne technologie
 Informacje ogólne

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy technologii, w tym tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie).

Ochrona prywatności na urządzeniach końcowych
Gdy użytkownik korzysta z naszych usług online, wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do świadczenia usługi telemedialnej, o którą wyraźnie poprosił. W związku z tym przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika nie wymaga zgody.

W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, wymaga jego zgody. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieudzielenia zgody części strony internetowej mogą nie być dostępne do nieograniczonego użytku. Udzielona zgoda pozostaje ważna do momentu zmiany lub zresetowania odpowiednich ustawień w urządzeniu końcowym.

Przetwarzanie danych przez pliki cookie i inne technologie
Używamy takich technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcji koszyka na zakupy). Za pomocą tych technologii gromadzone i przetwarzane są adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W ramach równoważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Ponadto korzystamy z technologii w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych), a także w celu analizy stron internetowych i marketingu online. Więcej informacji na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Ustawienia plików cookie w przeglądarce można znaleźć pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

O ile użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej w polityce prywatności.
7 Korzystanie z plików cookie i innych technologii

O ile użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie i innych technologii od dostawców zewnętrznych. Po zakończeniu realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z odpowiedniej technologii, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości cofnięcia zgody można znaleźć w sekcji "Pliki cookie i inne technologie". Dalsze informacje, w tym podstawy naszej współpracy z poszczególnymi dostawcami, można znaleźć w poszczególnych technologiach. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.
7.1 Korzystanie z usług Google

Korzystamy z technologii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), które zostały opisane poniżej. Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych opiera się na umowie zawartej dla danej technologii między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG, dla których Komisja Europejska określiła w drodze decyzji odpowiedni poziom ochrony danych.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.
 Google Analytics

W celu analizy strony internetowej Google Analytics automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej), na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową z UE, Twój adres IP jest przechowywany na serwerze zlokalizowanym w UE w celu uzyskania danych o lokalizacji, a następnie natychmiast usuwany przed przekazaniem ruchu do dalszych serwerów Google w celu przetworzenia. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzaniu zamówień przez Google.

W celu optymalizacji marketingu naszej strony internetowej aktywowaliśmy ustawienia udostępniania danych dla "produktów i usług Google". Umożliwia to Google dostęp do danych gromadzonych i przetwarzanych przez Google Analytics, a następnie wykorzystywanie ich do ulepszania usług Google. Udostępnianie danych Google w ramach tych ustawień udostępniania danych opiera się na dodatkowej umowie między administratorami danych. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Do tworzenia i przeprowadzania testów używamy również funkcji rozszerzenia Google Analytics Google Optimize.

Do analizy sieci funkcja rozszerzenia Google Analytics Google Signals umożliwia tak zwane "śledzenie różnych urządzeń". O ile Twoje urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Twoim kontem Google i aktywowałeś ustawienie "spersonalizowanej reklamy" na swoim koncie Google, Google może generować raporty dotyczące Twojego zachowania (w szczególności dane dotyczące użytkowników różnych urządzeń), nawet jeśli zmienisz urządzenie końcowe. Nie przetwarzamy danych osobowych w tym zakresie; otrzymujemy jedynie statystyki opracowane na podstawie Sygnałów Google.

Do celów analizy sieci i reklamy funkcja rozszerzenia Google Analytics, tzw. plik cookie DoubleClick, umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania innych witryn internetowych. Google będzie wykorzystywać te informacje do sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny.
 Google AdSense

Nasza witryna oferuje miejsce na reklamy stron trzecich za pośrednictwem Google AdSense. Reklamy te są wyświetlane w różnych miejscach tej witryny. Tak zwany plik cookie DoubleClick umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej witryny) oraz automatyczne przypisywanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika, który służy do określania zainteresowań na podstawie wizyt na tej i innych stronach internetowych.
 Reklamy Google

Do celów reklamowych w wynikach wyszukiwania Google, a także na stronach internetowych osób trzecich, podczas odwiedzania naszej strony internetowej ustawiany jest tak zwany plik cookie remarketingu Google, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz za pomocą pseudonimowego identyfikatora CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik aktywował ustawienie "spersonalizowane reklamy" na swoim koncie Google. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach.

W celu analizy strony internetowej i śledzenia zdarzeń mierzymy późniejsze zachowanie użytkownika za pomocą Google Ads Conversion Tracking, jeśli użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google Ads. W tym celu mogą być używane pliki cookie i mogą być gromadzone dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub subskrypcja biuletynu), z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów.
 Google reCAPTCHA

W celu ochrony przed nadużywaniem naszych formularzy internetowych i spamem przez zautomatyzowane oprogramowanie (tzw. boty), Google reCAPTCHA zbiera dane (adres IP, czas wizyty, informacje o przeglądarce i informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) i analizuje korzystanie z naszej strony internetowej za pomocą JavaScript i plików cookie. Ponadto oceniane są inne pliki cookie przechowywane przez usługi Google w przeglądarce użytkownika. Żadne dane osobowe nie są odczytywane ani przechowywane w polach wprowadzania danych odpowiedniego formularza.
 Wtyczka wideo YouTube

Aby zintegrować treści stron trzecich, dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są gromadzone za pośrednictwem wtyczki wideo YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych używanym przez nas, przesyłane do Google, a następnie przetwarzane przez Google tylko podczas odtwarzania wideo.
7.2 Korzystanie z usług Microsoft

Korzystamy z określonych poniżej technologii dostarczanych przez Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia ("Microsoft"). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Informacje automatycznie gromadzone przez technologie Microsoft na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA i tam przechowywane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Microsoft można znaleźć w polityce prywatności Microsoft.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG, dla których Komisja Europejska określiła w drodze decyzji odpowiedni poziom ochrony danych.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.
 Reklama Microsoft

Do celów reklamowych w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach internetowych osób trzecich, podczas odwiedzania naszej witryny ustawiany jest tak zwany plik cookie remarketingu reklamowego Microsoft. Ten plik cookie automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej witryny) oraz za pomocą pseudonimowego identyfikatora CookieID i na podstawie odwiedzanych stron.

W celu analizy witryny i śledzenia zdarzeń korzystamy z usługi Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET), aby mierzyć późniejsze zachowanie użytkownika podczas korzystania z naszej witryny za pośrednictwem reklamy Microsoft Advertising. W tym celu mogą być używane pliki cookie i mogą być gromadzone dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej witryny internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub subskrypcja biuletynu), na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Jeśli Twoje urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Twoim kontem Microsoft i nie dezaktywowałeś ustawienia "Reklamy oparte na zainteresowaniach" na swoim koncie Microsoft, Microsoft może tworzyć raporty dotyczące zachowań użytkowników (w szczególności liczby użytkowników różnych urządzeń), nawet jeśli zmienisz urządzenie końcowe, tzw. Nie przetwarzamy danych osobowych w tym zakresie; otrzymujemy jedynie statystyki opracowane na podstawie Microsoft UET.
7.3 Korzystanie z usług Facebooka
 Korzystanie z piksela Facebooka

Korzystamy z Piksela Facebooka w ramach technologii Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia ("Facebook (by Meta)" lub "Meta Platforms Ireland") opisanych poniżej. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej w oparciu o określone przez nas zdarzenia, takie jak wizyta na stronie internetowej lub rejestracja w newsletterze), na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. W kontekście tak zwanego rozszerzonego dopasowywania danych, informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osób (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów) są również gromadzone i przechowywane w postaci zaszyfrowanej w celu dopasowania. W tym celu, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, plik cookie jest automatycznie ustawiany przez Facebook Pixel, który wykorzystuje pseudonimowy identyfikator CookieID do rozpoznawania przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook (by Meta) połączy te informacje z innymi danymi z konta użytkownika na Facebooku i wykorzysta je do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w szczególności spersonalizowanych i opartych na grupach reklam.
Informacje automatycznie gromadzone przez technologie Facebooka (przez Meta) na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka (przez Meta).

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych w drodze decyzji: USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Argentyna.

Istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla USA jako podstawy przekazywania danych do państwa trzeciego, o ile dany usługodawca posiada certyfikat.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach: Australia, Hongkong, Indie, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Brazylia, Meksyk. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z Tobą opiera się na tych gwarancjach: standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.
 Analityka Facebooka

W ramach narzędzi biznesowych Facebooka statystyki dotyczące aktywności odwiedzających na naszej stronie internetowej są generowane na podstawie danych zebranych na temat korzystania z naszej strony internetowej za pomocą piksela Facebooka. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzaniu zleconym przez Facebook (przez Meta). Ich analiza jest wykorzystywana do optymalnej prezentacji i marketingu naszej strony internetowej.
 Facebook Ads (menedżer reklam)

Używamy Facebook Ads do reklamowania tej witryny na Facebooku (przez Meta), a także na innych platformach. Określamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook (by Meta) jest odpowiedzialny za dokładne wdrożenie, w szczególności za decyzję o umieszczeniu reklam u poszczególnych użytkowników. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współadministratorami zgodnie z art. 26 DSGVO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i przesyłania ich do Meta Platforms Ireland. Późniejsze przetwarzanie danych przez Meta Platforms Ireland nie jest tym objęte.

Na podstawie statystyk dotyczących aktywności odwiedzających na naszej stronie internetowej opracowanych za pomocą Facebook Pixel, obsługujemy reklamy grupowe na Facebooku (przez Meta) za pośrednictwem Facebook Custom Audience, określając cechy odpowiedniej grupy docelowej. W kontekście rozszerzonego dopasowywania danych (patrz wyżej), które ma miejsce w celu określenia odpowiedniej grupy docelowej, Facebook (by Meta) działa jako nasz podmiot przetwarzający.

Na podstawie pseudonimowego identyfikatora pliku cookie ustawionego przez Piksel Facebooka i danych zebranych na temat zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej, prowadzimy spersonalizowaną reklamę za pośrednictwem remarketingu Piksel Facebooka.

Za pośrednictwem Facebook Pixel Conversions mierzymy późniejsze zachowanie użytkownika w zakresie analizy sieci i śledzenia zdarzeń, gdy użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy z Facebook Ads. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzaniu zamówień przez Facebook (przez Meta).
8 Integracja plakietki zaufania Trusted Shops/innych widżetów

O ile użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, widżety Trusted Shops są zintegrowane na tej stronie internetowej w celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znak jakości, zebrane oceny) po złożeniu zamówienia.

Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia ("Trusted Shops"), z którym jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ochronę danych zgodnie z art. 26 DSGVO. W ramach niniejszej informacji o ochronie danych informujemy poniżej o istotnej treści umowy zgodnie z art. 26 (2) RODO.

W ramach wspólnej odpowiedzialności istniejącej między nami a Trusted Shops AG, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych i chęci dochodzenia swoich praw, prosimy o kontakt z Trusted Shops, korzystając z opcji kontaktowych podanych w informacji o ochronie danych. Niezależnie od tego można jednak zawsze skontaktować się z wybraną osobą odpowiedzialną. W razie potrzeby zapytanie zostanie przekazane innemu administratorowi danych w celu udzielenia odpowiedzi.
8.1 Przetwarzanie danych podczas integracji plakietki zaufania/innych widżetów

Identyfikator zaufania jest dostarczany przez amerykańskiego dostawcę CDN (sieć dostarczania treści). Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniany w każdym przypadku przez decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych, która jest dostępna tutaj dla USA. Dostawcy usług z USA są zazwyczaj certyfikowani zgodnie z Ramami ochrony prywatności danych UE-USA (DPF). Więcej informacji można znaleźć tutaj. Jeśli wykorzystywani usługodawcy nie są certyfikowani zgodnie z DPF, standardowe klauzule umowne zostały zawarte jako odpowiednia gwarancja.

Po wywołaniu identyfikatora trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera również adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po zebraniu, tak aby przechowywane dane nie mogły zostać przypisane do użytkownika. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.
8.2 Przetwarzanie danych po realizacji zamówienia

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Trustbadge uzyska dostęp do informacji o zamówieniu przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika (suma zamówienia, numer zamówienia, zakupiony produkt, jeśli dotyczy) i adres e-mail po zakończeniu zamówienia, a adres e-mail użytkownika zostanie zaszyfrowany przy użyciu kryptologicznej funkcji jednokierunkowej. Wartość skrótu jest następnie przesyłana do Trusted Shops wraz z informacjami o zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.
Służy to sprawdzeniu, czy użytkownik jest już zarejestrowany w usługach Trusted Shops. W takim przypadku dalsze przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z umową zawartą między użytkownikiem a Trusted Shops. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany w usługach lub nie wyrazi zgody na automatyczne rozpoznawanie za pomocą plakietki zaufania, otrzyma możliwość ręcznej rejestracji w celu korzystania z usług lub zawarcia umowy o ochronie danych w ramach ewentualnie istniejącej już umowy użytkownika.

W tym celu Trustbadge uzyskuje dostęp do następujących informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym używanym po zakończeniu zamówienia: Suma zamówienia, numer zamówienia i adres e-mail. Jest to konieczne, abyśmy mogli zaoferować ochronę kupującego. Dane są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie zdecyduje się na skorzystanie z ochrony kupującego, klikając odpowiednio oznaczony przycisk na tzw. karcie zaufania. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług, dalsze przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy z Trusted Shops zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, aby móc dokończyć rejestrację w celu ochrony kupującego i zabezpieczyć zamówienie, a także aby móc wysłać użytkownikowi ewentualne późniejsze zaproszenia do oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Trusted Shops korzysta z usług dostawców usług w zakresie hostingu, monitorowania i rejestrowania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu zapewnienia bezawaryjnego działania. Przetwarzanie może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniany w każdym przypadku na mocy decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, która jest dostępna tutaj dla USA i tutaj dla Izraela. Dostawcy usług z USA są zazwyczaj certyfikowani zgodnie z Ramami ochrony prywatności danych UE-USA (DPF). Więcej informacji można znaleźć tutaj. W przypadku, gdy wykorzystywani dostawcy usług nie są certyfikowani zgodnie z DPF, standardowe klauzule umowne zostały zawarte jako odpowiednia gwarancja.
9 Media społecznościowe
9.1 Wtyczki społecznościowe z Facebooka (przez Meta), Instagrama (przez Meta), Whatsapp

Przyciski społecznościowe z sieci społecznościowych są używane na naszej stronie internetowej. Są one zintegrowane ze stroną wyłącznie jako łącza HTML, dzięki czemu podczas wywoływania naszej strony internetowej nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami odpowiedniego dostawcy. Po kliknięciu jednego z przycisków strona internetowa odpowiedniej sieci społecznościowej otworzy się w nowym oknie przeglądarki, w którym można kliknąć na przykład przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij".
9.2 Nasza obecność online na Facebooku (przez Meta), Instagramie (przez Meta), Youtube, Pinterest, LinkedIn

O ile użytkownik wyraził zgodę odpowiedniemu operatorowi mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, jego dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane do celów badań rynkowych i reklamowych podczas odwiedzania naszej obecności online w wyżej wymienionych mediach społecznościowych, z których profile użytkowania są tworzone przy użyciu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. W tym celu zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także możliwość kontaktu oraz prawa i opcje ustawień w tym zakresie w celu ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami.

Facebook (by Meta) jest usługą Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia ("Meta Platforms Ireland"). Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania przez użytkownika z naszej obecności online na Facebooku (by Meta) są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc. pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage'u na Facebooku (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji (informacje na temat danych Insights) można znaleźć tutaj.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych w drodze decyzji: USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Argentyna.

Istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla USA jako podstawy przekazywania danych do państwa trzeciego, o ile dany usługodawca posiada certyfikat. Certyfikacja jest dostępna.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach: Australia, Hongkong, Indie, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Brazylia, Meksyk.
W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z użytkownikiem opiera się na tych gwarancjach: standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.

Instagram (by Meta) jest usługą Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia ("Meta Platforms Ireland") Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania z naszej obecności online na Instagramie są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze obsługiwanym przez Meta Platforms, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, Menlo Park, California 94025, USA. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage'u Instagram (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji (informacje na temat danych Insights) można znaleźć tutaj.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych w drodze decyzji: USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Argentyna.

Istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla USA jako podstawy przekazywania danych do państwa trzeciego, o ile dany usługodawca posiada certyfikat. Certyfikacja jest dostępna.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach: Australia, Hongkong, Indie, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Brazylia, Meksyk.
W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z użytkownikiem opiera się na następujących gwarancjach: Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.

YouTube jest usługą świadczoną przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania przez użytkownika z naszego serwisu YouTube są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG, dla których Komisja Europejska określiła w drodze decyzji odpowiedni poziom ochrony danych.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Pinterest jest usługą Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest"). Informacje automatycznie gromadzone przez Pinterest na temat korzystania z naszej obecności online na Pinterest są zazwyczaj przesyłane na serwer Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG, dla których Komisja Europejska określiła w drodze decyzji odpowiedni poziom ochrony danych.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG. W odniesieniu do tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

LinkedIn jest usługą LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Informacje automatycznie gromadzone przez LinkedIn na temat korzystania z naszej obecności online na LinkedIn są zazwyczaj przesyłane na serwer LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA i tam przechowywane.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska ustanowiła w drodze decyzji odpowiedni poziom ochrony danych: USA.

Istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla USA jako podstawy przekazywania danych do państwa trzeciego, o ile dany usługodawca posiada certyfikat. Do czasu certyfikacji przez naszych usługodawców przekazywanie danych nadal opiera się na tej podstawie: Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.
10. opcje kontaktu i prawa użytkownika
10.1 Prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa:

    Zgodnie z art. 15 DSGVO, prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule;
    zgodnie z art. 16 DSGVO, prawo do żądania korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas bez zbędnej zwłoki;
    zgodnie z art. 17 DSGVO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi.
        w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
        w celu spełnienia obowiązku prawnego;
        ze względu na interes publiczny; lub
        dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
    zgodnie z art. 18 DSGVO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
        dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;
        nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
        użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
    zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi;
    zgodnie z art. 77 DSGVO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo w tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy użytkownika lub siedziby naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wyłącznie z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu przez użytkownika z prawa do wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika w tym celu.
10.2 Opcje kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym stopce redakcyjnej.

Polityka prywatności utworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops